5. Arkowy lampion

Wspólnota L’Arche tworzy domy o charakterze rodzinnym dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Poznaniu są już dwa takie domy dla 12 osób. Marzeniem Wspólnoty jest stworzyć trzeci dom dla tych, którzy tego bardzo potrzebują. Udało się stworzyć wizję trzeciego domu, która przybrała kształt makiety – lampionu. Domek, o wysokości około 50 cm, stworzony przez członków Wspólnoty towarzyszy im już od ponad roku. Od niedawna też zaczęli zbiórkę funduszy na trzeci dom i chcieliby, aby ta piękna makieta była kolejnym wkładem w realizację ich marzenia. Zdecydowali się swoją pracę i marzenia wystawić na licytację.