POMÓŻMY ARCE PŁYNĄĆ DALEJ

Hasło koncertu zaprasza nas do refleksji nad czynieniem daru z siebie w sposób ciągły. Akcyjność i spektakularne działania chcielibyśmy zamienić na czynienie dobra w ogóle. Chcemy, aby Koncert Charytatywny, który odbędzie się 30 października był tylko jedną z form, które podejmiemy na rzecz Tych, którzy poza wsparciem finansowym potrzebują uśmiechu, spaceru, obecności i rozmowy. Ileż dobra może wynikać z BYCIA RAZEM!

CZYŃMY DOBRO – POMÓŻMY ARCE PŁYNĄĆ DALEJ! – niech to hasło stanie się życzeniami na ten koncertowy czas, niech jego owoce jednocząc Wszystkich, którzy zaangażują się w to przedsięwzięcie, rozpogodzą serca i twarze Mieszkańców Arki.