AUKCJE ONLINE

Kolejny raz nasze aukcje będą miały charakter licytacji online; dzięki takiej formule pozwolimy wziąć udział w nich udział całej społeczności szkolnej, co więcej: także rodzinom naszej społeczności – a więc również tym, którym z różnych przyczyn nie dane będzie spotkać się z artystami 30 października. By jednak licytacja była ograniczona tylko do ludzi uczciwych i spośród naszej szkolnej Rodziny – do części aukcyjnej serwisu wymagane jest hasło, które będzie przekazane poprzez dziennik elektroniczny. Udostępnij je tylko zaufanym osobom, które zechcą wziąć udział w licytacji!

Aby wziąć udział, wystarczy podać imię, adres e-mail oraz deklarowaną kwotę. Podanie właściwego adresu poczty elektronicznej (do wiadomości tylko dla organizatorów) jest kluczowe – jedynie tą drogą możemy wysyłać powiadomienia o statusie aukcji, a e-mail z wiadomością o wygranej licytacji – zaprezentowany na smartfonie lub wydruku – będzie jednocześnie podstawą do zakończenia transakcji.

Co ważne, aukcje mogą mieć różny termin zakończenia ustawiony tak, by ich finał wypadł dokładnie w trakcie trwania koncertu! Możesz więc licytować ze swojego telefonu jeszcze w trakcie trwania koncertowych zmagań lub skorzystać z komputerów w szkolnej pracowni – z pomocą chętnych uczniów – by wziąć udział w internetowych aukcjach! Planujemy krótkie, kilkuminutowe „wejścia” w trakcie koncertu, by przypomnieć zasady licytacji i dać możliwość – nawet na ostatnią chwilę – dołączenia się do licytacyjnej zabawy.

Pamiętajmy też, że w gruncie rzeczy nie chodzi o zakup zaprezentowanych przedmiotów; naszym nadrzędnym celem jest przecież pomoc charytatywna na szlachetny cel. Może więc zakupiony prezent będzie użytecznym podarunkiem dla kogoś z Rodziny, albo po prostu – kupisz, bo chcesz pomóc.

Nie ma na co czekać. CZYŃMY DOBRO !!!