ADRESACI KONCERTU

CZYLI DLA KOGO GRAMY I ŚPIEWAMY…

Wspólnota „L’Arche” założona przez Jeana Vanier`a jest domem dla ludzi z niepełnosprawnością, którzy do normalnego funkcjonowania potrzebują wielorakiego wsparcia. Życie wspólnotowe w „L’Arche” opiera się na zasadzie partnerstwa, rozumianego jako wymiana darów pomiędzy osobami zdrowymi, a osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Wspólnie prowadzi się dom, spożywa posiłki, pracuje i modli. Nie ma tu też typowego dla instytucji charytatywnych podziału na odrębne światy: opiekunów i podopiecznych. Wzajemnym relacjom towarzyszy zasada przyjaźni.

W tym roku postanowiliśmy wesprzeć funkcjonowanie dwóch takich domów, które znajdują się w Poznaniu. Odwiedziliśmy oba domy i mamy nadzieję, że i tym razem najwięcej radości sprawi nam dawanie … Ale (zgodnie z przesłaniem założyciela wspólnoty) radości nie możemy zachować dla siebie. Radość to coś, co dostaliśmy i co powinniśmy dać innym. Radość jest darem, którym trzeba się dzielić. Największą radością jest pomagać innym, szczególnie samotnym, ubogim, by i oni mogli zakosztować radości. Dzielić się radością – to kochać innych.